Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych (HabitARS)

Źródło finansowania: NCBiR – BIOSTRATEG

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

Termin realizacji: 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2018

Cel: konstrukcja wielosensorowej platformy teledetekcyjnej, badanie optymalnych teledetekcyjnych metod identyfikacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących w przestrzeni rolniczej oraz opracowanie metodyk identyfikacji tych siedlisk.

return to top