Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju NOMAD-L

Termin realizacji: 1 października 2019 – 30 września 2022

Kierownik: dr hab. Kamil Kamiński, prof. UŚ

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metodyki analitycznej przeznaczonej do badań produktów leczniczych w fazie rozwoju. Motywacją jest rynkowa potrzeba zastosowania technik umożliwiających kompleksową ocenę formulacji na możliwie wczesnym, przedklinicznym etapie rozwoju leku. Metodyka będzie zapewniała możliwość analizy leków silnie i bardzo silnie działających. Synergia możliwości konsorcjantów umożliwi opracowanie specjalistycznej platformy analitycznej dla doustnych postaci leku, która będzie bazować na:

  • Revolver – urządzenie do symulacji warunków fizykochemicznych przewodu pokarmowego
  • nowej metodyce testowania postaci leku w symulującej warunki aplikacji
  • wyjaśnieniu mechanizmu działania preparatu farmaceutycznego na poziomie cząsteczkowym
  • dedykowanym, otwartym oprogramowaniu komputerowym do biofarmaceutycznej oceny preparatów

Wykorzystanie efektów projektu umożliwi skrócenie i zracjonalizowanie procesu badawczego produktów leczniczych. Kluczową innowacją produktową będzie opracowanie urządzenia i platformy sprzętowo-programowej do automatyzacji, akwizycji danych, komunikację z laboratoryjnymi systemami zarządzania informacją oraz prowadzenie obliczeń farmakokinetycznych. Jednocześnie, w ramach projektu przewidziano opracowanie, formulację i badania doustnych postaci leku wytworzonych na bazie dedykowanych cukrów i polimerów. Zarówno innowacyjne postacie leku i substancje pomocnicze będą również stanowiły innowacje produktowe rozwijane w ramach dalszej działalności konsorcjantów. Docelową grupą odbiorców są duże i średnie przedsiębiorstwa farmaceutyczne i biotechnologiczne oraz instytuty badawcze zaangażowane w rozwój leków innowacyjnych i generycznych oraz suplementów diety. Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi w pierwszej kolejności na terenie RP, a następnie rynku międzynarodowym i będzie realizowane poprzez sprzedaż innowacyjnego urządzenia oraz w formie usługi – testowania leków przy użyciu opracowanej metodyki.

return to top