Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych – InfoRevita

Źródło finansowania: NCBiR – TANGO

Kierownik: dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ

Termin realizacji: 1 lipca 2015 – 31 maja 2019

Cel: opracowanie metody umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania zwałów odpadów pogórniczych, opartej na opracowanym modelu matematycznym, z uwzględnieniem: aktualnego stanu pokrywy roślinnej, warunków abiotycznych i biotycznych oraz zakłóceń antropogenicznych (jak m.in. skażenie gleby, nasadzenia i obecność gatunków obcych) oraz zastosowanych wariantów modyfikacji elementów ekosystemu.

return to top