Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Śląskie Asy

Gala „Śląskie Asy” to uroczystość organizowana corocznie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. W jej trakcie uczelnia honoruje najzdolniejszych i wyróżniających się dodatkową aktywnością uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Do udziału w gali mogą zostać zgłoszeni laureaci i finaliści konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich oraz olimpiad stopnia centralnego uwzględnionych w spisie konkursów i olimpiad. O zakwalifikowaniu ucznia do gali dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Uroczystość odbywa się z końcem września danego roku. Szczegółowe zasady kwalifikacji laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określone są w regulaminie.

return to top