Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyprawa naukowo-badawcza „Czysta Wisła? Why Not?”

12.07.2021 - 10:29, aktualizacja 21.07.2021 - 11:09
Redakcja: MJ
Tagi: badanie jakości wód, czysta Wisła, water quality

Woda stanowi źródło życia dla wszystkich żywych organizmów. Tymczasem wzrost populacji wraz z przyspieszającą urbanizacją i gwałtownymi zmianami klimatycznymi przyczyniają się do zanieczyszczenia rzek, jezior i podziemnych źródeł, a nawet do całkowitego deficytu tej kluczowej dla życia cieczy.

Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Fundacją Why Not organizują wyprawę naukowo-badawczą od źródeł do ujścia Wisły. Podczas spływu, który będzie trwał od 18 do 31 lipca 2021 roku, zostaną wykorzystane kajaki fundacji oraz łodzie badawcze i sprzęt pomiarowy Uniwersytetu Śląskiego, włącznie z unikatową łodzią UŚKA II i balonem badawczym ULKA. W wyprawie weźmie udział dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ – dyrektor Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz ze swoim zespołem badawczym.

Projekt, inspirowany wyzwaniami naukowymi, obejmuje spływ rzeką i wykonywanie pomiarów wieloparametrowych oraz pobieranie próbek do badań laboratoryjnych. Część wyników będzie udostępniana w trybie online na specjalnie utworzonej mapie wydarzenia. Uniwersytet Śląski w Katowicach, szczególnie zaangażowany w część naukowo-badawczą, zapewni specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz kompetencje interdyscyplinarnej grupy naukowców: hydrologów, chemików i hydrobiologów. Uzyskane wyniki posłużą między innymi do zdefiniowania potrzeb i wyzwań dotyczących czystej Wisły.

Celem wyprawy jest kompleksowa analiza zmienności parametrów jakościowych powietrza oraz wody w rzece Wiśle na niemalże 1000 km jej przebiegu, a także promocja zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie Fundacji Why Not.

Materiał filmowy

return to top