Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dodatkowy nabór zgłoszeń w paśmie Miasto-Region-Akademia!

12.04.2024 - 14:24 aktualizacja 16.04.2024 - 09:40
Redakcja: OO

W związku z wyjątkowym zaangażowaniem pracowników Uniwersytetu Śląskiego w działania w paśmie Miasto-Region-Akademia w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice informujemy o dodatkowym naborze zgłoszeń do 5 maja 2024 r.

W paśmie można zgłaszać:

  • inicjatywy wynikające ze statutowej działalności UŚ, takie jak: wydarzenia naukowe, popularnonaukowe, konferencje, kongresy, wydarzenia muzyczne, kulturalne, festiwale, inicjatywy społeczne, rekreacyjne oraz inne, w tym wydarzenia i inicjatywy, które podejmowane są cyklicznie;
  • projekty specjalne: pomysły indywidualne lub zespołowe pracowników i pracowniczek UŚ, które są zbieżne z założeniami programowymi EMNK 2024, w tym w szczególności przyczyniające się do transformacji regionu oraz wzmacniania rozpoznawalności Uniwersytetu Śląskiego jako ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej. Jako projekty specjalne traktowane są inicjatywy nowe, zaproponowane w związku z przyznaniem tytułu EMNK 2024. Preferowane jest, by miały one innowacyjny i interdyscyplinarny charakter, duży zasięg i były realizowane we współpracy (np. międzywydziałowej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub Konsorcjum Akademickim – Katowice Miasto Nauki).

Do 5 maja można zgłaszać swoje inicjatywy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego) lub w przypadku projektów specjalnych przesłać koncepcję wraz ze wstępnym kosztorysem na adres emn@us.edu.pl z dopiskiem „Projekt specjalny EMNK2024”.

Szczegółowe informacje na temat finansowania znajdują się w zarządzeniu rektora nr 11/2024.

Pasmo Miasto-Region-Akademia

Celem inicjatywy jest połączenie wysiłków wszystkich zainteresowanych budowaniem Miasta Nauki. Program tworzą inicjatywy takie jak: wydarzenia popularnonaukowe, konferencje naukowe, kongresy, wydarzenia muzyczne, kulturalne, festiwale, a także inicjatywy społeczne i imprezy rekreacyjne, w tym wydarzenia i inicjatywy, które podejmowane są od wielu lat. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: us.edu.pl/pasmo-miasto-region-akademia.

ludzie siedzą na widowni i słuchają wykładu

return to top