Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

11 projektów z UŚ dofinansowanych w ramach „Uniwersytetu Młodego Odkrywcy”

26.06.2018 - 15:30 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” będącego częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wsparciu z NCBR w wysokości ponad 52 mln zł zrealizowanych zostanie łącznie 155 przedsięwzięć przez 82 polskie szkoły wyższe, z czego najwięcej, bo aż jedenaście, przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W konkursie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” o dofinansowanie w wysokości nawet 500 tys. zł  mogły ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne, które przygotowały projekty zapewniające dzieciom i młodzieży rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills, takich jak: kreatywność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów oraz zdolności: matematyczno-przyrodnicze, posługiwania się językami obcymi, rozumienia.

Celem dofinansowanych projektów będzie opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych (wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz nauki) dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Działania te służyć mają rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej,
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,
  • propagowanie kultury innowacyjności,
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości,
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
     

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ncbr.gov.pl.

Wyniki konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” zostaną przedstawione we wtorek 26 czerwca 2018 roku o godz. 19.00 w audycji „Eureka” emitowanej na antenie Programu I Polskiego Radia. O konkursie oraz nagrodzonych projektach mówić będą przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, w której zrealizowany zostanie najwyżej oceniony w konkursie projekt.

Lista dofinansowanych projektów – Uniwersytet Śląski (pdf, 366 kB)

return to top