Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

17. Walne Zgromadzenie Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

08.05.2017 - 14:25 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Od 10 do 12 maja 2017 roku w Marrakeszu odbywać się będzie 17. Walne Zgromadzenie Agence universitaire de la Francophonie (Agencja Uniwersytecka ds. Frankofonii, AUF), w którym udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Agence universitaire de la Francophonie  jest założonym w 1961 roku w Montrealu stowarzyszeniem zrzeszającym prawie 800 instytucji edukacyjnych i badawczych ze 100 krajów, w tym 59 członków lub obserwatorów International Orienteering Federation (IOF). Jej celem jest wspieranie badań i szkoleń w języku francuskim poprzez promowanie i tworzenie sieci francuskojęzycznych (np. zapewnianie studentom, nauczycielom i naukowcom programów mobilnościowych dzięki przyznawaniu około 2000 stypendiów rocznie).

Uczestnicy wydarzenia, które stanie się okazją do podzielenia się dobrymi praktykami, podsumują podejmowane w ostatnich latach inicjatywy i dyskutować będą m.in. na temat wspólnej strategii działań umożliwiających promocję frankofonii, a także konsolidacji prac wszystkich zespołów AUF. W programie posiedzenia zaplanowano przyjęcie sprawozdań okresowych Rady Stowarzyszenia i Zarządu, wybory nowych władz, przyjęcie poprawek do artykułów AUF i regulaminu Walnego Zgromadzenia, dyskusję na temat jakości kształcenia, polityki zatrudnieniowej oraz prezentację trzech flagowych projektów realizowanych przez stowarzyszenie: IDNEUF – nowego portalu cyfrowego, który ułatwi dostęp do French Open Educational Resources, a także przedsięwzięć dotyczących możliwości podniesienia notowań indeksu wzmacniającego międzynarodową widoczność francuskich publikacji naukowych i  opracowania swoistego rodzaju atlasu wiedzy z zakresu frankofonii mającego na celu zwiększenie wiedzy akademickiej.

Z inicjatywy Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii na Uniwersytecie Śląskim powstało Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS), które jest placówką działającą w ramach Wydziału Nauk Społecznych, podlegającą Instytutowi Socjologii. Centrum stanowi część europejskiej sieci Centre de réussite universitaire (CRU) liczącej 26 placówek znajdujących się w Europie Środkowej i Wschodniej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ag2017.auf.org.

 

 

 

 

return to top