Go to main content

University of Silesia in Katowice

Absolwent WNoZ Ivan Drogomyretskyi laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską w oprogramowaniu MIKE

14.11.2016 - 16:14 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Ivan Drogomyretskyi – absolwent geologii o specjalizacji hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na pracę magisterską wykonaną w oprogramowaniu MIKE. Ivan Drogomyretskyi wykonał pracę poświęconą budowie modelu numerycznego przepływu wód podziemnych w rejonie ujęcia „Ujejsce” na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych Olkusz – Zawiercie z wykorzystaniem programu FEFLOW. Promotorem dysertacji był JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, a opiekunem – dr Krystyn Rubin.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MIKE Powered by DHI.

return to top