Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Akcja pn. „UŚterka”

10.01.2018 - 12:03 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W związku z jubileuszem 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Centrum Obsługi Studentów oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego organizują akcję pod nazwą „UŚterka”.

Przedsięwzięcie ma na celu wyznaczenie obszarów w funkcjonowaniu uczelni, które wymagają poprawy i zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Inicjatywa ma zachęcić studentów i doktorantów do zaangażowania we współtworzenie uniwersytetu poprzez możliwość wyrażania swoich poglądów.

Problematyka może obejmować różne obszary działań i może dotyczyć m.in. spraw technicznych, organizacyjnych, a także jakości kształcenia, działalności w kołach naukowych czy organizacjach studenckich.

Centrum Obsługi Studentów przewiduje wesprzeć studentów i doktorantów w realizacji zaproponowanych rozwiązań. Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez kapitułę „UŚterki”, a osoba zgłaszająca usterkę otrzyma informację na temat ustalonych działań i dalszego postępowania zmierzającego do naprawy przedstawionego problemu. Zgłoszenia będą przyjmowane w wersji elektronicznej od 20 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Formularz dostępny jest pod linkiem: https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/survey/index/sid/141416/newtest/Y/lang/pl

Warunki uczestnictwa (pdf)

plakat promujący UŚterkę z hasłem "Zostań bohaterem i napraw UŚ" i tekstem: Weź udział w inicjatywie jubileuszowej i zgłoś swój pomysł. Masz szanse nie tylko wyrazić swoją opinię nie tylko na temat zycia  Uczelni, ale i wpłynąć na jego kształt

return to top