Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Analiza strategicznej sytuacji UŚ – trzeci etap projektu ProspectUS

05.04.2019 - 13:36 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Uczestnicy spotkania Zakończył się drugi etap realizacji projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”, którego celem jest opracowanie założeń do nowej strategii Uniwersytetu Śląskiego. W ramach zadań zaplanowanych w tej części realizacji projektu wykonana została diagnoza warunków strategicznych obejmująca analizy potencjału rozwojowego UŚ oraz otoczenia uczelni. W pozyskanie oraz opracowanie danych, a także przygotowanie raportów włączyli się członkowie wspólnoty akademickiej oraz eksperci zewnętrzni i przedstawiciele otoczenia uczelni.

Liczby oraz informacje na temat analiz wykonanych w projekcie ProspectUS – materiał dostępny również w formie pdf do pobrania
Grafika (pdf, 333 kB)

Wyniki badań oraz opracowane raporty stały się podstawą przeprowadzenia analizy SWOT, dzięki której możliwe będzie m.in. opracowanie planu rozwoju uczelni opartego na wykorzystaniu jej mocnych stron oraz zidentyfikowaniu tych obszarów, które wymagają udoskonalenia. Członkowie kolejnych zespołów rozpoczęli już realizację trzeciego etapu działań polegającego na ocenie strategicznej sytuacji UŚ.

Szczegółowe informacje na temat etapów projektu ProspectUS kierowanego przez prof. dr. hab. Michała Daszykowskiego, prorektora ds. finansów i rozwoju, dostępne są dla wszystkich pracowników po zalogowaniu się na stronie: www.prospectUS.us.edu.pl.


Logo MNiSWProjekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019

return to top