Go to main content

University of Silesia in Katowice

Ankieta dotycząca psychologicznych uwarunkowań uczciwości akademickiej

25.04.2016 - 14:44 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Mgr Lidia Baran z Zakładu Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego prowadzi badania dotyczące psychologicznych uwarunkowań uczciwości akademickiej, które do tej pory nie zostały poddane gruntownym analizom w warunkach polskich.  

Badanie skierowane jest do osób posiadających status studenta (bez względu na tryb studiów oraz rodzaj uczelni). Wśród uczestników badania rozlosowane zostanie pięć darmowych voucherów umożliwiających udział w certyfikowanych kursach online dotyczących rozwoju osobistego, umiejętności publicznego przemawiania lub pogłębiania znajomości wybranego języka obcego.

Badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane wyniki wykorzystane zostaną jedynie w celach naukowych. Odpowiedź na wszystkie pytania zajmuje średnio 20 minut.

Wszelką korespondencję należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: lidia.baran@us.edu.pl.

Link do badania:

https://www.webankieta.pl/ankieta/222904/psychologiczne-uwarunkowania-uczciwosci-akademickiej.html

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu (plik PDF)

return to top