Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Badanie ankietowe dotyczące warunków pracy naukowców na Uniwersytecie Śląskim

28.06.2016 - 10:14 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Komisja Europejska kilka lat temu przyjęła Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Dokumenty te opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy oraz instytucje ich zatrudniające, zwracając szczególną uwagę na potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy. Uczelnie, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu otrzymują logo „Human Resources Excellence in Research”. Wyróżnienie to wiąże się z rozwojem warunków pracy naukowców oraz premiowaniem w międzynarodowych i krajowych konkursach grantowych. Obecnie za ich wdrożenie podmiot otrzymuje m.in. dodatkowe punkty przy ocenie projektów z Horyzontu 2020.

Uniwersytet Śląski prowadzi badanie ankietowe dotyczące warunków pracy naukowców. Wyniki ankiety posłużą do stworzenia planu określającego główne kierunki działań związanych z wprowadzeniem na Uniwersytecie Śląskim zasad i zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Anonimowa ankieta dostępna jest pod adresem: https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/447379 i będzie aktywna do 13 lipca 2016 r.  

Szczegółowe informacje nt. Europejskiej Karty Naukowca znajdują się na stronie: pracownik.us.edu.pl/europejska-karta-naukowca.

 

return to top