Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Centrum Języka i Kultury Chińskiej z lekcjami języka chińskiego w szkołach

09.03.2018 - 18:07 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W marcu 2018 roku zainaugurowany został nowy projekt Centrum Języka i Kultury Chińskiej, który koncentruje się na wprowadzeniu zajęć z języka chińskiego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie śląskim.

Pierwsze zajęcia z języka chińskiego odbyły się 6 marca w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej, w której zresztą od 2016 roku prowadzone są przez zagranicznych studentów Katedry Międzynarodowych Studiów  Polskich UŚ warsztaty kulturowe. W prowadzonych przez lektorkę z Centrum Języka i Kultury Chińskiej Xu Yujin lekcjach, które będą odbywać się regularnie do końca semestru letniego 2017/2018, będzie brało udział kilkunastu uczniów siódmej klasy. W ostatnim czasie pojawiła się także propozycja wprowadzenia zajęć z języka chińskiego do jednego z Zespołów Szkół Ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej.

pomalowana na żółty kolor sala zajęciowa, w której siedzą uczniowie i nauczycielka

Fot. Zhao Weiting

Planowane jest ponadto rozwinięcie współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Świętochłowicach, w którym od kilku lat współprowadzona jest przez Uniwersytet Śląski klasa z językiem chińskim. Kulturę Chin bliżej będą mieli szansę poznać (najprawdopodobniej od przyszłego roku szkolnego) także uczniowie sosnowieckiego VI Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka, w którym funkcjonuje współprowadzona przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich klasa lingwistyczna.

pomalowana na żółty kolor sala szkolna, w której siedzą uczniowie i mają zajęcia  z nauki języka chińskiego. Prowadząca jest Chinką

Fot. Zhao Weiting

return to top