Go to main content

University of Silesia in Katowice

Chór „Harmonia” nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Chórów „GaudeCantem”

16.10.2017 - 13:25 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od 12 do 15 października 2017 roku w Bielsku-Białej odbywała się XIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Chórów „GaudeCantem”, w którego programie znalazły się: warsztaty chóralne, seminarium dla dyrygentów chórów, konkurs chóralny, Przegląd Chórów Seniora oraz koncerty festiwalowe organizowane w Bielsku-Białej i miejscowościach powiatu bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

W wydarzeniu udział wziął Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek, który został uhonorowany Złotym Dyplomem oraz nagrodą specjalną dla najlepszego chóru oddziału bielskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu dostępne są na stronie: http://gaudecantem.pl.

Skan Złotego Dyplomu dla Chóru UŚ Harmoonia zawierający nazwę festiwalu i podpisy jury    skan dyplomu za nagrodę specjalną dla Chóru UŚ Harmonia zawierający nazwę festiwalu oraz podpisy członków jury

return to top