Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Czas na studia! Nabór trwa

15.07.2016 - 15:35 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w naborze podstawowym wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą podjąć decyzje o uruchomieniu naborów uzupełniających. Dostępna jest już lista kierunków, na które nadal prowadzony jest nabór: studia stacjonarne –  I stopnia oraz II stopnia, studia niestacjonarne –  I stopnia oraz II stopnia. Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.

Lista wszystkich aktualnie otwartych rejestracji – zarówno w naborze podstawowym, jak i dodatkowym – dostępna jest na stronie: https://irk.us.edu.pl/catalog/open

Studia na Uniwersytecie Śląskim to nie tylko bogata oferta dydaktyczna, na którą składa się szeroki wachlarz różnorodnych kierunków, specjalności i specjalizacji, to również możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w działających na uczelni licznych kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach studenckich czy mediach akademickich. Wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna pozwoli na rozwijanie zainteresowań badawczych ze wszystkich dyscyplin.

 


„radio.katowice.pl” – „Nabór na studia trwa” (28.07.2016).

return to top