Go to main content

University of Silesia in Katowice

Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach

18.04.2017 - 12:07 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Doskonałość naukowa będzie tematem przewodnim Dni Narodowego Centrum Nauki organizowanych 10 i 11 maja 2017 roku w Kielcach. Program spotkania obejmuje sympozjum pt. „Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań w Polsce” z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina, a także szereg warsztatów z zakresu obsługi projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. W wydarzeniu, którego celem jest wzmocnienie współpracy Centrum ze środowiskiem naukowym, poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu grantowego w Polsce oraz upowszechnianie informacji na temat konkursów NCN, udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Podczas seminarium na temat znaczenia systemu grantowego w Polsce we wzmacnianiu doskonałości naukowej przedstawiony zostanie wpływ działalności NCN na jakość badań naukowych, spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat roli systemu grantowego w tworzeniu wiodących ośrodków naukowych i realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w obszarze nauki. Zagadnienie doskonałości naukowej w strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego omówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, natomiast na temat badań finansowanych przez NCN wypowiedzą się laureaci konkursów NCN.

Spotkanie otworzą wystąpienia prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka – przewodniczącego Rady NCN, kierownika Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka.

W trakcje Dni Narodowego Centrum Nauki zarówno naukowcy, jak i pracownicy administracyjni jednostek naukowych będą mogli skorzystać z oferty szkoleniowej Centrum i wziąć udział w warsztatach z zakresu przygotowywania wniosków, obsługi i kontroli realizacji projektów. Tematyka warsztatów obejmie także zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych, kwestię rzetelności badań naukowych, przygotowanie merytorycznej części wniosku i kosztorysów, ocenę wniosków w systemie peer review oraz analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Od pięciu lat Dni Narodowego Centrum Nauki organizowane są cyklicznie w kolejnych polskich uczelniach. Pierwsza edycja została zorganizowana w 2013 roku na Śląsku, uczestników gościło pięć uczelni, w tym Uniwersytet Śląski. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia dostępne są na stronie: ncn.gov.pl/dni-ncn

return to top