Go to main content

University of Silesia in Katowice

Doktorant z UŚ wyróżniony w konkursie dla wynalazców

21.02.2018 - 15:18 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Mgr inż. Michał Pielka, doktorant na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał wyróżnienie w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca”, którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska. Komisja konkursowa doceniła projekt dwóch układów pozwalających monitorować: czynności oddechowe oraz częstotliwość i siłę oddechu. Współtwórcami wynalazku są pracownicy Instytutu Informatyki UŚ: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik oraz prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel.
 

Naukowcy prezentują podczas Festiwalu Nauki swoje wynalazki
Na zdjęciu współautorzy wyróżnionych rozwiązań: (od lewej) mgr inż. Michał Pielka,
prof. zw. dr hab. Zygmunt Wróbel, dr Małgorzata Janik oraz dr Paweł Janik
Fot. Jacek Nowak
 

Laureatami mogli zostać studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego – chronionych prawem wyłącznym lub zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Do konkursu nadesłano 78 zgłoszeń z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski zawierających 123 rozwiązania. Komisja konkursowa przyznała 5 równorzędnych nagród głównych oraz 5 wyróżnień. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.tu.kielce.pl.


Zdjęcie portretowe Michała Pielki

Mgr inż. Michał Pielka jest absolwentem studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Obecnie jest doktorantem Studiów Doktoranckich w Instytucie Informatyki UŚ, gdzie pracuje również na stanowisku starszy technik.  Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem technologii z zakresu ICT. Jest współautorem kilku zgłoszeń patentowych, wielokrotnym stypendystą Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie jest wykonawcą grantu realizowanego pod kątem wdrożeniowym. Aktywnie współpracuje ze spółką celową Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US Sp. z o.o.

return to top