Go to main content

University of Silesia in Katowice

Dr Andrzej Swinarew wyróżniony medalem za innowacyjne rozwiązania

13.10.2017 - 15:55 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Dr Andrzej Swinarew z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego znalazł się w gronie tegorocznych Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Wyróżnienie to zostało ustanowione z okazji 10. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR). Corocznie, na wniosek kapituły, Krajowa Rada SPWiR nadaje to honorowe wyróżnienie najwybitniejszym twórcom nauki i techniki oraz organizatorom ruchu innowacji w Polsce, jak również instytucjom zasłużonym dla rozwoju innowacji i nauki w Polsce i na świecie.

W swojej pracy naukowo badawczej dr Andrzej Swinarew zajmuje się między innymi:

  • wprowadzeniem technik chromatograficznych i spektrometrycznych do wykrywania markerów nowotworowych raka krtani we współpracy z dr. Jarosławem Paluchem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • poszukiwaniem nowych metod wykrywania bakterii we współpracy z zespołem dr. hab. Krzysztofa Jasika ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • badaniami nad nowymi dozymetrami do obrazowania rozkładu wiązki promieniowania jonizującego we współpracy z zespołem dr Anny Kwaśniewskiej ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
     

Dr Andrzej Swinarew ma w swoim dorobku między innymi 5 wdrożeń, 14 patentów, 25 zgłoszeń patentowych, 37 publikacji oraz ponad 100 wystąpień konferencyjnych i sympozjalnych.
 

Medal honorowy oraz dyplom dla dr. Andrzeja Swinarewa
Fot. dr Andrzej Swinarew
 

Dyplom dla dr. Andrzeja Swinarewa o treści: Na wniosek Kapituły Uchwałą z dnia 15 września 2017 roku Krajowej Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr Andrzej Szymon Swinarew otrzymuje Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira nr 307 za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej oraz innowacje w zakresie inżynierii materiałowej i biomedycznej. Warszawa, wrzesień 2017 roku

return to top