Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dr Edyta Widawska laureatką Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej

28.09.2018 - 17:06 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Dr Edyta Widawska z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego została uhonorowana Nagrodą Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Wyróżnienie przyznawane jest osobom lub podmiotom ekonomii społecznej wyróżniającym się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.

Dr Edyta Widawska jest założycielką Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej – działającego od 2009 roku stowarzyszenia zajmującego się prawami człowieka, partycypacji społecznej, asystencji rodzin i mediacji społecznych. Jest również członkiem Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, inicjatorką i organizatorką Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Dogs Prawa Człowieka w Filmie”, specjalistką ds. praw człowieka i monitoringu, współpracującą z wieloma organizacjami trzeciego sektora.

Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej wręczono 14 września 2018 roku podczas Gali Ekonomii Społecznej. Wyróżnienie zostało przyznane po raz pierwszy, w związku z ogłoszeniem roku 2018 Częstochowskim Rokiem Praw Kobiet.

Szczegółowe informacje oraz lista laureatów Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych dostępna jest na stronie: www.czestochowa.pl.

Dyplom: Nagroda Równości . Mieczysławy Biegańskiej

return to top