Go to main content

University of Silesia in Katowice

Dr Gabriela Abrasowicz laureatką konkursu Sonatina

14.08.2017 - 12:41 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

3 sierpnia 2017 roku Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu Sonatina. Sonatina to konkurs, do którego przystąpić mogą badacze do trzech lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym, trwający od 3 do 6 miesięcy.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nadesłano 44 zgłoszenia, z których sześć otrzymało finansowanie o łącznej wysokości 3,2 mln zł. Wśród laureatów znalazła się m.in. związana z Zakładem Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ dr Gabriela Abrasowicz, która otrzyma finansowanie na projekt pt. „(Trans)pozycje idei w chorwackim i serbskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990–2020). Perspektywa transkulturowa”. Kwota finansowania wynosi 549 684 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

return to top