Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dr hab. Ewa Jarosz kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

11.07.2018 - 10:44 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Dr hab. Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego została kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka. Wniosek o nominację podpisało ponad trzydzieści organizacji pozarządowych, swoje poparcie wyrazili również przedstawiciele środowisk naukowych. Kandydatura została ogłoszona podczas konferencji prasowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w poniedziałek 9 lipca 2018 roku. Kadencja obecnego Rzecznika Marka Michalaka kończy się 27 sierpnia.

Dr hab. Ewa Jarosz w latach 2011–2018 pełniła funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka, będąc ekspertem ds. przemocy wobec dzieci. Uczestniczyła m.in. w zjeździe europejskich rzeczników praw dziecka, którego tematem przewodnim był problem przemocy wobec dzieci (Amsterdam, 2015), w spotkaniu konsultacyjnym ONZ na temat przemocy wobec dzieci, bullyingu i cyberbullyingu (Florencja, 2016), w spotkaniu ekspertów Rady Państw Nadbałtyckich na temat  problemów i zagrożeń dzieci w sytuacji migracji (Sztokholm, 2016) czy w Zjeździe Rzeczników Praw Dziecka Państw Nadbałtyckich (Ryga, 2017). Z nominacji Rzecznika pełniła również funkcję eksperta MSZ w Roku Janusza Korczaka. Prowadziła opracowany przeze siebie monitoring Rzecznika Praw Dziecka postaw społecznych dotyczących przemocy w wychowaniu. Wyniki analiz przedstawiane były m.in. w Parlamencie RP, są również dostępne w przestrzeni publicznej. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową, jest autorką 6 książek oraz ponad 160 artykułów naukowych.

O realizowanych badaniach i zainteresowaniach naukowych dr hab. Ewy Jarosz, a także pracy społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka można przeczytać m.in. na stronach: www.us.edu.pl oraz gu.us.edu.pl.

return to top