Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Dr hab. Katarzyna Węsierska uczestniczką „One World, Many Voices: Science & Community”

08.08.2018 - 10:47 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Od 13 do 16 lipca 2018 roku dr hab. Katarzyna Węsierska z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej jako jedyna reprezentantka polskiej logopedii brała udział w pierwszym inauguracyjnym kongresie pt. „One World, Many Voices: Science & Community”, który odbywał się w Hiroszimie w Japonii i został zorganizowany przez the International Fluency Association (IFA), the International Cluttering Association (ICA) oraz the International Stuttering Association (ISA). Podczas kongresu dr hab. Katarzyna Węsierska prezentowała następujące wyniki badań prowadzonych w międzynarodowych zespołach:

  • „Early Intervention in Children Who Stutter around the World: International Survey”,
  • „Personal Appraisals of Support from Stuttering Adults in Lebanon, Poland, Slovakia, and the Czech Republic”,
  • „Normative and psychometric investigation of the Behavior Assessment Battery for Children Who Stutter in Poland”,
  • „Stuttering and Typical Disfluencies in Polish-English Bilinguals: Cross-Linguistic Correlates”.

Uczestniczyła ponadto w corocznym zebraniu ICA, podczas którego ogłoszono wyniki wyborów do zarządu ICA. Dr hab. Katarzyna Węsierska została wybrana na kolejną kadencję do pełnienia funkcji sekretarza ICA i redaktora newslettera. Wzięła również udział w pokonferencyjnych warsztatach z zakresu terapii krótkoterminowej (Solution Focused Brief Therapy – SFBT).

Dr hab. Katarzyna Węsierska podczas wygłaszania odczytu na kongresie „One World, Many Voices: Science & Community”

Dr hab. Katarzyna Węsierska podczas wygłaszania odczytu na kongresie pt. „One World, Many Voices: Science & Community” w Hiroszimie  
Fot. archiwum prywatne

Dr hab. Katarzyna Węsierska jest adiunktem w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego; założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach, jest kierownikiem Studiów Podyplomowych: Zaburzenia Płynności Mowy. Jest absolwentką Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności mowy; jako pierwsza polska logopedka uzyskała prestiżowy tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy. Jest autorką i współautorką wielu publikacji o tematyce logopedycznej. W działalności badawczej i praktyce logopedycznej koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z zaburzeniami płynności mowy. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi placówkami akademickimi i badawczymi. Uzyskała akredytację ośrodka terapii jąkania im. Michaela Palina w Londynie do szkolenia polskich logopedów w zakresie stosowania w praktyce logopedycznej w jąkaniu wczesnodziecięcym podejścia interakcyjnego – Palin PCI.  Jest sekretarzem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mowy Bezładnej (Giełkotu). Podczas 11th Oxford Dysfluency Conference (2017) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowleya przyznawaną za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w zakresie jąkania. 

return to top