Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dr Łukasz Pawlik laureatem konkursu UWERTURA 2

02.08.2018 - 11:51 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Ośmiu polskich naukowców otrzyma finansowanie trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych. Jednym z laureatów konkursu UWERTURA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki jest dr Łukasz Pawlik z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, realizujący projekt badawczy pn. WINDIMPACT, w ramach którego prowadzi badania cyklonów o ekstremalnej sile, w tym między innymi ich wpływu na systemy biogeomorfologiczne i glebowe. Klimatolog odbędzie staż w Uniwersytecie w Reading (Wielka Brytania), pracując w zespole, którym kieruje prof. Sandy P. Harrison. Kwota finansowania wynosi ponad 112 tys. zł.

Konkurs UWERTURA 2 adresowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień doktora, którzy pełnili funkcję kierowników projektów badawczych dofinansowanych przez NCN i planują odbyć staż zagraniczny. Dzięki temu otrzymują możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wspieranie osób prowadzących badania w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). UWERTURA 2 organizowana jest w porozumieniu z ERC na podstawie programu pn. „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”. Do drugiej edycji konkursu zgłoszonych zostało 21 wniosków, 8 z nich otrzyma finansowanie na łączną kwotę 673 tys. zł.

Lista rankingowa konkursu UWERTURA 2 dostępna jest na stronie: www.ncn.gov.pl.

Tablica informacyjna z danymi: Wyniki konkursu UWERTURA 2: 21 złożonych wniosków, 8 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, 38% – współczynnik sukcesu, 673 tys. zł przyznanego dofinansowania

return to top