Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dr Monika Kornacka-Grzonka laureatką konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

13.11.2017 - 10:27 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Dr Monika Kornacka-Grzonka z Zakładu Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zwyciężyła w dziewiątej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej DOKTORAT’16. Jej dysertacja pt. „Rola mediów lokalnych w społeczności Śląska Cieszyńskiego uzyskała maksymalną liczbę punktów. Promotorem pracy był dr hab. Marian Gierula – kierownik Zakładu Dziennikarstwa.

Decyzją Zarządu PTKS do udziału w konkursie została zakwalifikowana rekordowa liczba 14 prac obronionych w roku 2016, a podejmujących różne kwestie mieszczące się w obszarze konkursowej problematyki. Wszystkie dysertacje zostały zrecenzowane w oparciu o arkusze recenzyjne obejmujące jedenaście kryteriów. Recenzenci zwracali szczególną uwagę na społeczną doniosłość podjętej problematyki, na poprawność metodologiczną i konstrukcyjną pracy, na język wywodu i jego osadzenie źródłowe.

Skan dyplomu dla dr Moniki Kornackiej-Grzonki za wygranie 9. edycji konkursu PTKS na najlepszą pracę doktorską

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 10 listopada 2017 roku podczas III seminarium młodych medioznawców i komunikologów w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie PTKS.

Dr Monika Kornacka-Grzonka, prof. dr hab. Iwona Hofman - prezes PTKS, dr hab. Zbigniew Oniszczuk - przewodniczący Kapituły Konkursu PTKS

Dr Monika Kornacka-Grzonka, prezes PTKS prof. dr hab. Iwona Hofman,
przewodniczący Kapituły konkursu PTKS dr hab. Zbigniew Oniszczuk 
Foto: Przemysław Grzonka

return to top