Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dzień studyjny pt. „Vote, mobilisation politique et démocratie”

17.03.2017 - 15:07 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W czwartek 30 marca 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać się będzie dzień studyjny pt. „Vote, mobilisation politique et démocratie” poświęcony życiu politycznemu współczesnej Francji. Wydarzenie kierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę nt. kultury Francji (w tym między innymi nt. kształtowania się świadomości politycznej młodzieży).

W programie zaplanowano wykłady, konkurs dla uczniów, prezentację Uniwersytetu w Montpellier oraz projekcję filmu „Les Héritiers” w reżyserii Marie-Castille Mention-Schaar wraz z dyskusją, którą moderować będzie dr Sébastien Bauvet z Instytutu Socjologii UŚ.

Dr David Gouard z Uniwersytetu w Montpellier wygłosi dwa wykłady zatytułowane „La vie politique française de 1945 à nos jours” oraz „Le système des primaires à l’élection présidentielle française”. Zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UŚ dr hab. Robert Pyka wystąpi z prelekcją pt. „Défendre la politique : est-ce que cela en vaut la peine?”. Zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznegodr Renata Jankowska omówi temat  „La démocratie dans la diplomatie franco-turque”, natomiast dr Monika Kornacka z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Université Lille 3 wygłosi wykład pt. „Vie pratique et vie politique à l’université française”.

Organizatorem spotkania, które odbywać się będzie w ramach obchodów święta Frankofonii, jest Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) – placówka działająca w ramach Wydziału Nauk Społecznych, podlegająca Instytutowi Socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Centrum powstało z inicjatywy francuskiej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF) i stanowi część europejskiej sieci Centre de réussite universitaire (CRU) zrzeszającej placówki edukacyjne z Europy Środkowej i Wschodniej. Oferuje wsparcie dla osób, które chcą poszerzać wiedzę i kwalifikacje, a swoją przyszłość zawodową wiążą z karierą na szczeblu międzynarodowym w administracji, biznesie czy w świecie nauki.

Program wydarzenia w języku francuskim (plik pdf)

return to top