Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Rules for conducting remote credits and exams in academic year 2020/2021

13.01.2021 - 16:00 update 13.01.2021 - 16:00
Editors: OO
na biurku leżą: laptop z wyświetloną godziną, roślina w doniczce, przybornik z długopisami i nożyczkami / laptop, plant and office supplies on the table
fot. unsplash.com
return to top