Go to main content

University of Silesia in Katowice

17. Objazdowy Festiwal Filmowy „WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie”

18.04.2019 - 13:08, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

7 i 8 maja 2019 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Grażyńskiego 53) odbywała się 17. edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego „WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie”. Podczas wydarzenia odbyły się projekcje filmów z całego świata podejmujące tematykę szeroko rozumianych praw człowieka, towarzyszyły im m.in. spotkania z zaproszonymi gośćmi, dyskusje oraz prelekcje przygotowane przez naukowców reprezentujących Uniwersytet Śląski w Katowicach. Przeciwdziałanie mowie nienawiści było z kolei przedmiotem panelu dyskusyjnego moderowanego przez dr Edytę Widawską z Zakładu Teorii Wychowania. W ramach wydarzenia zorganizowane zostały również warsztaty dla studentów pn. „Na tropie uprzedzeń. Warsztaty antydyskryminacyjne”.

Oficjalne otwarcie festiwalu odbyło się 7 maja o godz. 11.30 z udziałem władz uczelni oraz wydziału, Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara oraz dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Macieja Nowickiego, wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Organizatorem objazdowego festiwalu filmowego w Katowicach jest Koło Naukowe „Włącznik” przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii, funkcję opiekuna pełni dr Edyta Widawska. O działalności koła, w tym również o przygotowywaniu festiwalu, można przeczytać w magazynie studenckim „Suplement”.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na Facebooku, natomiast program festiwalu został opublikowany na stronie: www.wlacznik.us.edu.pl.

plakat wydarzenia: napis Watch Docs oraz kształt szczekającego psa utworzony przez stojących w grupie ludzi

return to top