Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Apel naukowców o powstrzymanie dewastacji naszej planety – briefing prasowy

23.11.2017 - 11:29, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Naukowcy apelują o podjęcie działań zmierzających do powstrzymania dewastacji naszej planety. Na łamach prestiżowego czasopisma BioScience ukazał się artykuł pt. „Naukowcy świata ostrzegają ludzkość”, pod którym podpisało się ponad 15 tys. przedstawicieli świata nauki, w tym pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Publikacja dotyczy pogarszającego się stanu środowiska naszej planety.

Briefing prasowy w sprawie apelu odbędzie się w piątek 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, I piętro, sala 144). Podczas spotkania zostaną przedstawione między innymi badania naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ dotyczące stanu ekologicznego naszego regionu, a także działania mające na celu poprawę stanu środowiska.

W briefingu udział wezmą: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej oraz pracownicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ:

  • prof. dr hab. Piotr Skubała,
  • prodziekan dr hab. Edyta Sierka
  • dr hab. Agnieszka Babczyńska – dyrektor Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ.

 

Jest to kolejna inicjatywa integrująca środowisko naukowców z całego świata zaniepokojonych problemem pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. W 1992 roku ponad 1,7 tys. uczonych podpisało się pod publikacją pt. „Naukowcy świata ostrzegają ludzkość”. Po 25 latach ludzie nauki ponawiają ostrzeżenie. W liście otwartym skierowanym do ludzkości, jego autorzy przestrzegają przed negatywnymi konsekwencjami działań, które mogą być zgubne dla ludzi. Według ekspertów, dziś sytuacja jest znacznie gorsza niż 25 lat temu i prawie wszystkie zidentyfikowane wtedy problemy, poza dziurą ozonową, pogłębiły się. Naukowcy wskazują na kluczowe obszary, w których stan środowiska jest alarmujący, apelują też do wszystkich ludzi, szczególnie do decydentów, o podjęcie działań zmierzających do zmiany tych negatywnych trendów.

Sygnatariusze oświadczenia uważają, że tendencje te można jeszcze odwrócić i umożliwić ekosystemom odzyskanie równowagi. Wśród zalecanych działań sugerują stworzenie większej liczby rezerwatów przyrody, bardziej rygorystyczne ograniczenia w handlu produktami dzikiej fauny i flory, edukację dzieci i młodzieży oraz powszechne stosowanie energii odnawialnej i innych technologii ekologicznych.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego już prowadzą badania naukowe odnoszące się bezpośrednio do zagrożeń przedstawionych w apelu, realizują także niektóre z postulatów zaprezentowanych w artykule, np. działania edukacyjne.

Pełny tekst listu: academic.oup.com

return to top