Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy 2018

12.01.2018 - 15:19, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Od 15 do 18 stycznia 2018 roku w Kalkucie (Indie) odbywał się Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy – wydarzenie mające wielosektorowy charakter. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się między innymi takie kwestie, jak: sektor motoryzacyjny, hutnictwo, inżynieria, energetyka, górnictwo, transport, przemysł chemiczny, garbarski, włókienniczy, rolno-spożywczy, a także usługi finansowe i telekomunikacyjne, infrastruktura miejska, ochrona zdrowia, edukacja, turystyka i rozrywka.

Udział w szczycie wzięła delegacja z Polski, której przewodniczył Marek Magierowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Grzegorz Tobiszowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. W skład delegacji weszli reprezentanci regionu: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Kazimierz Karolczak – przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,  a także reprezentanci Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele świata nauki i sektora gospodarczego.

Uniwersytet Śląski reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Wizyta była okazją do umacniania relacji biznesowych i naukowych, nawiązania nowych kontaktów oraz podjęcia rozmów na temat dalszej współpracy.

15 stycznia JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami University of  Calcutta. Umowa dotycząca współpracy pomiędzy uczelniami została zawarta w 2017 roku. Delegatów podjęli: prof. Sonali Chakravarti Banerjee – wicekanclerz, prof. Dipak Kumar Kar – wicekanclerz ds. naukowych oraz dr. Rajagopal Dhar Chakraborti – sekretarz. W programie wizyty zaplanowano również spotkanie na West Bengal National University of Juridical Sciences. Z przedstawicielami UŚ spotkali się dr. Ishwar Bhat – wicekanclerz oraz dr. Sarfaraz Ahmed Khan – sekretarz.

Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk odpowiada na pytania dziennikarzy

Wywiadu udziela JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk
fot. dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

Szczegółowe informacje na temat Bengalskiego Globalnego Szczytu Biznesowego dostępne są na stronie: https://bengalglobalsummit.com.

return to top