Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Biolodzy z Uniwersytetu Śląskiego w obronie Puszczy Białowieskiej

29.01.2016 - 16:56, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

1 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) odbędzie się briefing prasowy, podczas którego zostanie przedstawione stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w sprawie planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

W konferencji udział wezmą: dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny – prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji (fizjolog zwierząt), prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik – kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody WBiOŚ UŚ (botanik), prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii WBiOŚ UŚ (ekolog zwierząt), dr hab. prof. UŚ Adam Rostański – kierownik Pracowni Dokumentacji Botanicznej WBiOŚ (botanik) oraz dr hab. Anna Orczewska z Katedry Ekologii WBiOŚ UŚ (ekolog roślin).

Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża negatywną opinię w odniesieniu do planowanych działań na obszarze Puszczy Białowieskiej, a w szczególności do propozycji kilkukrotnego podwyższenia poziomu pozyskania drewna w stosunku do obowiązującego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża. Lasy Państwowe argumentują, że zwiększenie cięć jest konieczne z uwagi na gradację kornika drukarza na tym obszarze. Zdaniem Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska może to przyczynić się do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w sprawie planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej


„tvp.info” - „Wycinka w Puszczy Białowieskiej sprzeczna z umową z UNESCO. „To jest nasz skarb”” (01.02.2016).

„radio.bialystok.pl” - „Biolodzy przeciwni wycince w Puszczy Białowieskiej” (01.02.2016).

„pracownia.org.pl” - „Zdecydowany sprzeciw naukowców wobec planów zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej” (01.02.2016).

„biznes.interia.pl” - „Planowana wycinka w Puszczy Białowieskiej w sprzeczności z porozumieniem UNESCO” (01.02.2016).

„gazeta.pl” - „Biolodzy: planowana wycinka w Puszczy Białowieskiej w sprzeczności z porozumieniem UNESCO” (01.02.2016).

„portalkomunalny.pl” - „Biolodzy: planowana wycinka w Puszczy Białowieskiej w sprzeczności z porozumieniem UNESCO” (02.02.2016).

„naukawpolsce.pap.pl” - „Biolodzy: planowana wycinka w Puszczy Białowieskiej w sprzeczności z porozumieniem UNESCO” (02.02.2016).

return to top