Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Briefing prasowy poświęcony inauguracji 51. roku akademickiego

27.09.2018 - 10:11, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

28 września 2018 r. o godz. 8.45 w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach (aula 1, parter – dawny budynek Instytutu Fizyki) rozpoczęła się konferencja prasowa poświęcona inauguracji 51. roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim.

Głównym tematem spotkania była kwestia modernizacji infrastruktury dydaktyczno-badawczej Uniwersytetu Śląskiego, inwestycje uczelni, a także konsolidacja kampusów w miastach akademickich. Podsumowana została również rekrutacja na studia prowadzone przez Uniwersytet Śląski w roku akademickim 2018/2019.

Konferencja prasowa, wystąpienie rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka

Od lewej: prorektor prof. Ryszard Koziołek, JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk,
prorektor prof. Michał Daszykowski
oraz kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Ponadto JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk odpowiadał na pytania dziennikarzy związane z uczelnią oraz aktualną sytuacją w szkolnictwie wyższym. W konferencji prasowej udział wzięli także prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Michał Daszykowski – prorektor UŚ ds. finansów i rozwoju, dr Agnieszka Skołucka – kanclerz UŚ.

Konferencja prasowa, widok ogólny

Konferencja prasowa. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Konferencja prasowa, pytania indywidualne

Na pytania indywidualne dziennikarzy
odpowiada JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top