Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Czarny Diament dla Uniwersytetu Śląskiego

31.10.2017 - 16:35, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Czarny Diament to nagroda przyznawana od 1999 roku przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego najlepszym przedsiębiorstwom i instytucjom oraz wybitnym osobistościom zasłużonym dla regionu.

Jednym z laureatów XIX edycji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kapituła Nagrody postanowiła uhonorować uczelnię, która w tym roku akademickim obchodzi pięćdziesięciolecie działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, Nagrodą Specjalną Czarny Diament 2017.

Przyznanie nagrody jest formą wyróżnienia za 50 lat działalności na rzecz szkolnictwa wyższego oraz za stałe rozszerzanie oferty dydaktycznej o kierunki odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

Gala wręczenia statuetek odbyła się 17 listopada 2017 roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w uroczystości udział wzięli JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz p.o. zastępcy kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Dariusz Laska.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego odbiera nagrodę
fot. materiały Izby Przemysłowo-Handlowej
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

JM Rektor UŚ wśród laureatów nagród Czarny Diament

fot. Szymon Kamczyk / „Dziennik Zachodni”

return to top