Go to main content

University of Silesia in Katowice

Debata „Granice opresyjności prawa – ile wolno władzy w stosunku do obywatela?”

01.03.2016 - 15:07, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się debata „Granice opresyjności prawa – ile wolno władzy w stosunku do obywatela? (Na tle zmian w ustawie o Policji i ustawie o prokuraturze)”. Zaproszenie do udziału w spotkaniu otwartym skierowane jest do studentów nauk prawnych, studentów innych wydziałów, absolwentów, pracowników naukowych śląskich uniwersytetów oraz wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza tych, którym nie jest obca problematyka ochrony praw człowieka. Debata odbędzie się w środę 9 marca 2016 r. o godz. 17.00 w auli nr 5.

Moderatorem spotkania będzie prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego, prelegentami – dr Robert Netczuk oraz dr Katarzyna Sychta. Prawdopodobnie podczas debaty głos zabierze również prof. dr hab. Irena Lipowicz.

Dyskusja poświęcona będzie zmianom w ustawie o Policji i w ustawie o prokuraturze, a także skutkom tych zmian z. Zasadniczym przedmiotem debaty będzie z jednej strony zakres dopuszczalnej ingerencji władzy państwowej w prawo do prywatności obywatela (inwigilacja), z drugiej zaś – skutki konstytucyjne i procesowe połączenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Całość zostanie poddana analizie w punktu widzenia ochrony praw człowieka, zwłaszcza wobec potencjalnego ograniczenia tej ochrony w związku z działaniami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego.  

Zaproszenie (dokument .doc) 

return to top