Go to main content

University of Silesia in Katowice

Debata na temat szkół doktorskich

13.03.2019 - 12:58, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

20 marca 2019 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się druga debata Narodowego Kongresu Nauki poświęcona szkołom doktorskim, których wprowadzenie jest jedną z najważniejszych zmian w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedstawiciele różnych uczelni zaprezentują wdrażane przez siebie projekty szkół doktorskich, będą wymieniać doświadczenia i rozmawiać na temat wyzwań oraz szans , jakie niosą ze sobą przekształcenia w podejściu do kształcenia doktorantów. Dyskusja dotyczyć też będzie między innymi: struktury organizacyjnej, wspólnych szkół dla kilku uczelni, programów kształcenia, zasad rekrutacji czy ewaluacji szkół doktorskich.

W programie forum zaplanowano seminarium nt. „Finansowania badań i zabezpieczenia socjalnego doktorantów”, w którym udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Michał Daszykowski. W dyskusji, którą moderować będzie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczestniczyć również będą prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Nauki oraz mgr inż. Michał Gajda z Politechniki Warszawskiej. W wydarzeniu udział weźmie również prorektor UŚ ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie Narodowego Kongresu Nauki.

return to top