Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

„Dlaczego warto uczestniczyć w programach międzynarodowych…”. Spotkanie dot. programu Horyzont 2020

05.11.2018 - 16:50, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działający przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach organizują spotkanie, podczas którego uczestnicy zapoznają się możliwościami pozyskania środków na działalność naukowo-badawczą w ramach programu Horyzont 2020.

Zagadnienia związane z możliwościami finansowania badań, innowacji, a także rozwoju kariery naukowej omówi mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa – kierownik Biura Obsługi Programów Europejskich Politechniki Śląskiej, koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje ogólne, jak również korzyści instytucjonalne i indywidualne dla naukowców.

Horyzont 2020 jest głównym programem Unii Europejskiej w zakresie finansowania międzynarodowej działalności badawczo-innowacyjnej, wzmacniania potencjału naukowego jednostek badawczych, rozwoju kariery naukowej oraz wspierania międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców. Spotkanie dotyczące możliwości uczestnictwa w programach międzynarodowych rozpocznie się 15 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29). Uczestników powita prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej do 13 listopada na adres e-mail: ewelina.doluk@us.edu.pl. Kontakt w sprawie spotkania: tel. 32 359 22 65 (Dział Projektów UŚ).

return to top