Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

„Dni kariery i mobilności” w Katowicach

26.09.2017 - 14:56, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

„Dni kariery i mobilności” to cykl spotkań adresowanych do młodych badaczy planujących rozwijać naukowe pasje. Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat grantów oraz narzędzi pomagających planować karierę naukową, a także wziąć udział w debatach i warsztatach.

Trzydniowe spotkania organizowane są w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie oraz Katowicach i Gliwicach. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji grantowych, stypendyści krajowych i zagranicznych programów grantowych oraz eksperci różnych dziedzin nauki i sektora akademickiego. Wydarzenia będą stanowić również okazję do rozmowy z przedstawicielami biznesu oraz doradcami kariery.

„Dni kariery i mobilności” w Katowicach oraz Gliwicach odbywać będą się od 17 do 19 października 2017 roku. W kolejnych dniach uczestników gościć będą: Politechnika Śląska (17.10), Uniwersytet Śląski (18.10) oraz Śląski Uniwersytet Medyczny (19.10).

„Nauka – kariera – biznes” – to temat spotkania organizowanego na Uniwersytecie Śląskim. W programie przewidziano wystąpienia praktyków i miniwarsztaty z udziałem przedstawicieli sektora gospodarczego.

Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną, formularz dostępny jest na stronie: http://ckapps.polsl.pl/czp/. Szczegółowe informacje oraz program spotkania: http://gliwice.projektnaukowiec.pl/program-dzien-ii/. Strona projektu: https://www.euraxess.pl/node/219793

return to top