Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Doroczna konferencja European University Association (EUA)

05.04.2019 - 17:06, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Od 10 do 12 kwietnia 2019 roku na Sorbonne University w Paryżu odbywać się będzie posiedzenie Rady European University Association (EUA) – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 48 krajów. Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w obradach udział wezmą: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz członek zarządu European University Association, rektor uczelni w latach 2008–2016, dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Doroczne konferencje EUA są okazją do podejmowania rozmów na temat wyzwań stojących przed europejskim i światowym systemem szkolnictwa wyższego. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostanie strategiom innowacyjności (zarówno w dziedzinie technologicznej, medycznej, jak i społecznej, kulturalnej czy edukacyjnej), które wpływają na kształt otaczającego nas świata, przynosząc nowoczesnemu społeczeństwu rozmaite korzyści. Uniwersytety, będąc miejscem kreatywnego namysłu nad rzeczywistością, odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości i wychowywaniu następnego pokolenia liderów, innowatorów, przedsiębiorców i badaczy. Zadaniem szkół wyższych ma być współpraca z partnerami w sektorze prywatnym i publicznym oraz wspólne opracowywanie rozwiązań, które będą w stanie sprostać wyzwaniom gospodarczym. Troską uczelni powinno być zatem między innymi dbanie o wysokiej jakości kształcenie i wspieranie prowadzenia przełomowych badań.

Tegoroczna konferencja European University Association skoncentruje się przede wszystkim na tym, w jaki sposób uniwersytety mogą opracowywać strategie kształcenia pozwalające na wzmacnianie aspektu innowacyjności i wiążącego się z nią problemu promowania przedsiębiorczości. Podczas konferencji poruszony zostanie ponadto temat sztucznej inteligencji oraz zalet i niebezpieczeństw wynikających z rozwijających się nowych technologii, które mogą zrewolucjonizować gospodarkę, sferę biznesu, rynki pracy czy edukację.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: https://eua.eu/events/31-2019-eua-annual-conference.html.

 

return to top