Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dyskusja panelowa: „Autonomia i doskonałość. Wyzwania rozwiązań systemowych”

29.01.2018 - 11:56, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Wydział „Artes Liberales” i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują dyskusję panelową, której przedmiotem będzie „Autonomia i doskonałość. Wyzwania rozwiązań systemowych”. Debata z udziałem pracowników naukowych odbędzie się 31 stycznia 2018 roku w Sali Senatu w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego. Gościem i uczestnikiem konferencji będzie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

Podczas spotkania omówione zostaną takie zagadnienia, jak: interdyscyplinarność jako jedna z dróg do doskonałości w uniwersytecie, potencjał humanistyki jako partnera dla innych dziedzin nauki oraz ustawowe rozwiązania w projekcie ustawy 2.0 służące wspieraniu doskonałości w badaniach i nauczaniu. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w dyskusji dotyczącej potencjału humanistyki udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Spotkanie otworzą prof. dr hab. Jerzy Axer – dyrektor Kolegium Artes Liberales UW, Piotr Müller – podsekretarz stanu w MNiSW oraz dr hab. prof. UW Robert A. Sucharski – dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW. Podsumowania obrad dokona wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin. 

ikona pdf  Program spotkania (pdf, 273 kB) 

return to top