Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dzień Kultur Indii i Nepalu

02.03.2016 - 10:56, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

21 marca 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się Dzień Kultur Indii i Nepalu. W programie wydarzenia zaplanowano: warsztaty językowe, warsztaty jogi, które poprowadzi nauczyciel z Akademii Jogi i Terapii Ruchem, wykład poświęcony kulturom Indii i Nepalu, który wygłosi Patrycja Szewczyk – studentka, podróżniczka, wolontariuszka, a także warsztaty kulinarne, które będą miały miejsce w pubie „Eureka” (Katowice, ul. św. Jacka 1a).

Zgłoszenie chęci udziału w poszczególnych warsztatach (zawierające nazwę szkolenia, imię i nazwisko, liczbę zgłaszanych osób oraz numer telefonu) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: tydzienkultur@gmail.com.   

Organizatorami wydarzenia są Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich i fanpage UŚ „Świat na wyrywki”.   

plakat dnia kultur Indii i Neapolu dotyczący warsztatów językowych   plata dnia kultur Indii i Neapolu dotyczący warsztatów jogi

 

platat dnia kultur Indii i Neapolu dotyczący warsztatów kulinarnych   plakat dnia kultury Indii i Neapolu dotyczący wykładu

return to top