Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dzień otwarty w Instytucie Nauki o Materiałach w Chorzowie

19.05.2017 - 14:29, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W czwartek 25 maja 2017 roku w Instytucie Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, który mieści się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, jednym z najnowocześniejszych obiektów uczelnianych w kraju (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbywać się będzie dzień otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym dniu zostanie zainaugurowana kolejna edycja wykładów popularnonaukowych w ramach cyklu „Kształcenie dla przyszłości” przeznaczonych dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych z regionu śląskiego.

Ponadto zostanie również zainicjowany cykl spotkań pod wspólnym hasłem „Zaproszenie na podwieczorek”, propagujących inżynierię materiałową i jej interdyscyplinarny charakter. Zajęcia będą prowadzone w formie pogadanek ilustrowanych prostymi eksperymentami. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębienie wiedzy w zakresie nauk podstawowych związanych z inżynierią materiałową. Pierwsza seria spotkań nosi tytuł „Fizyka na podwieczorek” i zostanie poświęcone wybranym zagadnieniom z fizyki. Zainauguruje ją 25 maja o godz. 14.00 prof. dr hab. Jan Dec, mówiąc o tarciu. Kolejne spotkania będą prowadzone w czwartki o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje (pdf)

return to top