Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dzień otwarty Wydziału Nauk o Ziemi

19.04.2017 - 16:27, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W piątek 21 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu odbywać się będzie dzień otwarty połączony z obchodami V Międzynarodowego Dnia Geografa. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych będą mogli uczestniczyć w wykładach, konkursach i warsztatach przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz przez członków Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 sesją planarną, którą otworzy dziekan WNoZ dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski. Program obejmuje wykłady oraz prezentację Wydziału Nauk o Ziemi, prelekcję na temat jaskiń wygłosi dr Andrzej Tyc, natomiast zagadnienie społeczno-gospodarczych konsekwencji zmian demograficznych w województwie śląskim przedstawi dr hab. Franciszek Kłosowski.

Dla uczestników wydarzenia przygotowano szereg warsztatów oraz gier, jedną z nich jest gra terenowa „Geograf przez jeden dzień”, w której uczniowie będą mogli wcielić się w studentów i poznać ich codzienność. Natomiast podczas kwizu „Z geografią za pan brat” zarówno uczniowie, jak i studenci będą mogli również sprawdzić swoją wiedzę z zakresu geografii. Równolegle do warsztatów odbywać będzie się projekcja filmów o tematyce polarnej, współorganizowana przez Centrum Studiów Polarnych (mające status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego) i Klub Polarny PTG.

 

Program wydarzenia w formie plakatu (program w formie tekstowej ujęty został w treści informacji)

return to top