Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dzień rektorski 9 października 2017 roku

03.10.2017 - 16:23, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

W związku z 50. jubileuszową inauguracją roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ogłasza poniedziałek 9 października 2017 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Telefonogram (skan dokumentu, pdf)

return to top