Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

I edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

20.02.2017 - 11:45, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

„Uniwersjada Polonistyczna” to turniej wiedzy o literaturze i języku polskim, nad którym patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Jarosz.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej z elementami wiedzy o języku, promocja czytelnictwa oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym regionu. Konkurs ma charakter turnieju wiedzy literackiej z elementami wiedzy o języku, w którym biorą udział zgłoszone wcześniej trzyosobowe reprezentacje szkół, podejmując ze sobą bezpośrednią rywalizację. Forma zadań konkursowych obejmuje pytania typu testowego, quiz, pracę z tekstem literackim, naukowym oraz ikonicznym, a także formułowanie krótkich wypowiedzi ustnych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do 20 marca 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: uniwersjada.polonistyczna@gmail.com.

Konkurs odbędzie się podczas dni otwartych filologii polskiej 5 kwietnia 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje na temat konkursu będą dostępne na stronie internetowej: www.inolp.us.edu.pl oraz na Facebooku.

Regulamin konkursu (plik pdf)

return to top