Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jeść!” pt. „Uczta w kulturze”

24.03.2016 - 13:33, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

2 czerwca 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Jeść!” pod tytułem „Uczta w kulturze”. Konferencja koncentrować się będzie na problematyce wspólnych spotkań przy stole i wynikających z nich kulturowych kontekstów. W kulturze polskiej biesiadowanie od zawsze było niezwykle ważnym elementem tradycji. Osławiona gościnność Polaków zakładała długie posiedzenia przy suto zastawionych stołach. Jak jest dzisiaj? Czy w czasach fast foodów możliwe są jeszcze prawdziwe uczty? Co zmieniło się w biesiadowaniu, kiedy powstały restauracje? W centrum zainteresowania znajdzie się m.in. symbolika stołu (obejmująca zarówno sferę sacrum, jak i profanum), zjawisko uczt, codzienne spotkania przy jedzeniu, podobieństwa oraz różnice między rolą uczty w kulturze polskiej i w innych kulturach, a także znaczenie uczt w sztuce i ich twórcze wykorzystanie jako pola działań artystycznych..

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą:

 • przestrzeń uczt,
 • gościnność, relacja gość – gospodarz,
 • tradycyjne i nowe formy ucztowania,
 • rola i znaczenie uczty w kulturze polskiej oraz kulturach świata,
 • symbolika uczty,
 • więziotwórcza wartość wspólnego stołu,
 • etykieta obowiązująca podczas uczt,
 • rytuały związane z biesiadowaniem,
 • zagrożenia i niebezpieczeństwa ucztowania,
 • łakomstwo i smakoszostwo,
 • uczty w literaturze, filmie, sztuce,

 

Konferencja „Uczta w kulturze” stanowi podsumowanie seminariów o jedzeniu pt. „Pożywka” organizowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Opłata konferencyjna (pokrywająca wyżywienie, materiały konferencyjne oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej) wynosi 450 zł. Abstrakty wystąpień (do 2000 znaków) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: antropologiajedzenia@gmail.com do 30 kwietnia 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy (plik word)

Zaproszenie (plik pdf)

return to top