Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

III interdyscyplinarna konferencja „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”

18.02.2019 - 12:41, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Wieloaspektowa wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie z perspektywy wyzwań stawianych zarówno przed jednostkami, jak również zbiorowościami i instytucjami to główny cel interdyscyplinarnej konferencji studencko-doktoranckiej „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, której trzecia edycja odbędzie się 17 maja 2019 roku w Katowicach.

Do wymiany poglądów, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań organizatorzy zachęcają praktyków oraz naukowców, zarówno początkujących, jak i tych posiadających większe doświadczenie naukowe. Proponowane bloki tematyczne:

 • kształt i funkcjonowanie współczesnej rodziny,
 • kulturowe uwarunkowania funkcjonowania człowieka,
 • cienie i blaski życia osób starszych we współczesnym świecie,
 • człowiek a zdrowie, choroba i niepełnosprawność,
 • problematyka funkcjonowania jednostek niedostosowanych społecznie,
 • arteterapia jako forma rozwoju osobistego i rozwiązywania konfliktów,
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • media –szansa czy zagrożenie dla współczesnego człowieka?
   

Zaproszenie do udziału w spotkaniu kierowane jest do przedstawicieli takich dyscyplin naukowych, jak: pedagogika, psychologia, arteterapia, socjologia i in., a także reprezentantów szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, przedstawicieli kuratorium oświaty, stowarzyszeń i organizacji zainteresowanych problematyką.

Organizatorami trzeciej edycji konferencji są: Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów oraz Katedra Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną – adres e-mail: konferencja.czlowiek2019@wp.pl. Termin nadsyłania abstraktów referatów i posterów – 22 marca 2019 roku.

Do pobrania:

 

return to top