Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

III Sosnowieckie Forum Językoznawcze

19.09.2018 - 16:32, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

20 i 21 września 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się, zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, trzecia konferencja z cyklu Sosnowieckie Forum Językoznawcze. Spotkanie slawistów z kraju i zagranicy stanowić będzie okazję do wymiany doświadczeń badawczych oraz zapoznania się z kierunkami prac prowadzonych przez rodzime i zagraniczne ośrodki naukowe.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne perspektywy badawcze we współczesnym językoznawstwie slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych. W centrum uwagi znajdą się także zagadnienia nauczania języków słowiańskich jako obcych. Obrady dotyczyć będą między innymi:

  • najnowszych tendencji rozwoju języków słowiańskich,
  • badań porównawczych w obrębie języków słowiańskich,
  • językoznawstwa i glottodydaktyki.

 

Program konferencji (pdf, 730 kB)

return to top