Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Inauguracja II edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

09.10.2017 - 08:45, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

14 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ rozpocznie się inauguracja II edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. W programie wydarzenia zaplanowano wykład pt. „Kultura i tradycja Chin”, który wygłosi mgr Zhao Weiting z Beijing Foreign Studies University.

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej to unikatowy projekt międzynarodowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z dwoma renomowanymi chińskimi uniwersytetami: Beijing Foreign Studies University oraz Northeastern University in Shenyang. Kurs odbywa się raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Program Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej obejmuje zagadnienia dotyczące kontaktów biznesowych oraz prawa chińskiego w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach (m.in. procedur administracyjnych, chińskiego prawa pracy, elementów prawa karnego, zasad zawierania i wykonywania umów w Chinach). Uczestnicy mają również okazję zapoznać się z językiem, tradycją i zwyczajami Chin. Każda sesja prowadzona jest przez profesorów z partnerskich chińskich uniwersytetów specjalizujących się w danej dziedzinie prawa i kultury.

Szczegółowe informacje na temat Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej dostępne są na stronach: www.wpia.us.edu.pl/studia/szkola-prawa-i-kultury-chinskiej oraz www.spikc.pl/.

plakat promujący inaugurację 2. edycji Szkoly Prawa i Kultury Chińskiej z panoramą Chin i nazwą szkoły w języku polskim i chińskim

return to top