Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla zagranicznych studentów

01.02.2018 - 10:10, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach studiów częściowych oraz praktyk będzie gościć około 100 studentów z Białorusi, Chin, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Kirgistanu, Korei, Macedonii, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch.

Uroczysta inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla studentów zagranicznych odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie uczelni. Podczas spotkania studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni, jej wydziałów i poszczególnych jednostek oraz organizacji działających przy uniwersytecie, szczególnie zaś Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Erasmus Student Network – międzynarodowej organizacji studenckiej, a także Centrum Obsługi Studenta oraz Działu Współpracy z Zagranicą (w tym Biura Programu Erasmus+).

Uroczystość otworzy i przywita studentów mgr Jarosław Gąsior – koordynator uczelniany programu Erasmus+ i kierownik Biura Programu Erasmus+. W inauguracji udział wezmą m.in. prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota – prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studentów i kształcenia oraz dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich.

Studenci zagraniczni, napis Erasmus + oraz 2Q years

Studenci zagraniczni
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Podczas kursu, który potrwa do 17 lutego, studenci będą uczestniczyć w lektoratach przybliżających znajomość podstawowych zwrotów w języku polskim, a także w seminariach, wykładach, spotkaniach realioznawczych, grach i zabawach językowych, dzięki którym lepiej poznają Polskę i jej specyfikę. Udadzą się także na Nikiszowiec, do Muzeum Śląskiego oraz do Krakowa.

Organizatorem tygodniowego kursu językowo-adaptacyjnego „Orientation Week” – na zlecenie Biura Programu Erasmus UŚ – jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej. 

return to top