Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych

25.09.2018 - 11:43, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

2 października 2018 roku odbędzie się inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego.

W programie inauguracji przewidziano: immatrykulację studentów pierwszego roku, wystąpienia: prorektora ds. badań naukowych prof. zw. dr. hab. Andrzeja Norasa, dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. hab. prof. UŚ Kazimierza Miroszewskiego, prodziekan dr hab. Małgorzaty Suchackiej oraz przedstawiciela samorządu studenckiego.  

Wykład inauguracyjny pt. „O istocie i potrzebie krytycyzmu” wygłosi dr hab. Dariusz Kubok – dyrektor Instytutu Filozofii.

Afisz informujący o inauguracji wydziałowej

return to top